6 resultaten
Jouw organisatie hier?
Bekijk hoe het werkt
Schoolbestuur

Docenten verrijken hun vak en maken lessen interactief met Tablet4learning. Zo wordt lesgeven en leren inspirerend en motiverend voor zowel docenten als leerlingen. Onder dit ac...

Schoolbestuur

Onze vijf kernwaarden: kind-gericht, katholiek-interconfessioneel, toekomst-gericht, resultaatgericht en maatschappij-gericht zijn.

Schoolbestuur

De HSN – een lerende organisatie. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie, maak gebruik van ieders talent, richt je op groei en ontwikkeling. Eigenaarschap en v...

Schoolbestuur

Elk talent wordt gekendHet onderwijs gaat uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling te laten komen. Pedagogiek en Didacti...

Schoolbestuur

De Spaarnesant-scholen staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen zich breed kunnen en mogen ontwikkelen met aandacht voor de individuele talenten van ieder kind. El...

L&E
Schoolbestuur

Schoolbestuur Lauwers en Eems is verantwoordelijk voor kwaliteitsonderwijs voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar op 17 basisscholen en 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs...