Open uri20130128 17121 1lgz48o
512x512bb
Open uri20130208 29565 10tmihr
Open uri20130208 11134 1tt789l
512x512bb

In de breedste zin des woords apps die je kunt gebruiken in de lessen wereldoriëntatie

Open uri20130208 29565 1alcfu
Mzl.twnujjdj
Open uri20130124 17116 oam65x
Open uri20121231 2 15rdxc6
Open uri20130216 30743 1tf5fxy

Apps die van pas komen bij de kunstvakken

Open uri20121214 2 f9z1mj
Open uri20130424 2607 ypyfq8
512x512bb

Opdrachten voor het eerste jaar drama.

Open uri20130422 24301 1bplw7c
Open uri20121214 2 f9z1mj
Open uri20130424 2607 ypyfq8

Theater eerste jaar.

Open uri20130208 29565 1alcfu
Open uri20121211 2 1a4hzif

Apps voor beeldende vorming, ckv, en kunstvakken.