Analyseer bewegingen met deze app. De app maakt er een weergave in X vs Y of X en Y van om de beweging/positie weer te geven.

Experimenteren met vectoren (kracht) en zien wat de verschillen zijn als variabelen als grootte en richting veranderen.

Deze app laat je verschillende bewegingen vergelijken en de gegevens van een constante beweging afzetten tegen de gegevens van een niet-constante beweging.

Experimenteer met effecten van lengte, massa, trilling, zwaartekracht en beweging met een pendulum.

Leer over zwaartekracht (Newton).

Meet de verschillende karakteristieken van snelheid en maak het zichtbaar in grafieken.

Meet de verschillende karakteristieken van verplaatsing en maak het zichtbaar in grafieken.

Meet de verschillende karakteristieken van beweging en maak het zichtbaar in grafieken.