0 reacties

Deze app maakt het mogelijk om data, zoals het Bruto Binnenlands Product, de populatie en het gemiddeld inkomen van de huishoudens, tussen verschillende steden wereldwijd te ver...

0 reacties

Met deze app heb je toegang tot de data van The World Bank Group. De wereldwijde ontwikkelingsindicatoren (WDI) geven inzicht in verschillende mondiale geschatte waarden.

0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...

0 reacties

Interactief boek over de geschiedenis, het produceren, eigenschappen en toepassingen van het geld voor kinderen. Het iBook kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het leren omgaan m...

0 reacties

Verhaal met quiz over geldzaken en de economie. Kan goed gebruikt worden bij de introductie van het vak economie.

0 reacties

De app geeft (in het Engels) uitleg over micro- en macro-economie.

Met deze app leren leerlingen verantwoord ondernemen en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn.

2 reacties

Kennis over geld en bankzaken. Kleine games om te leren omgaan met geld.

0 reacties

Wiskunde-app met heel veel verschillende categorieën.