In deze app staan 115 examenvragen gericht op Economie VWO, gesorteerd per examenonderwerp. Bekijk je resultaten en zie welke onderwerpen jij nog beter kunt voorbereiden. Neem j...

0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...

0 reacties

Verhaal met quiz over geldzaken en de economie. Kan goed gebruikt worden bij de introductie van het vak economie.

Met deze app leren leerlingen verantwoord ondernemen en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn.

2 reacties

Kennis over geld en bankzaken. Kleine games om te leren omgaan met geld.

App met documentaire over de geautomatiseerde financiële wereld.

0 reacties

Bekijk alle data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.