Binnen deze app wordt gevraagd iets aan te wijzen in een verkeerssituatie of te kiezen of de handeling goed of fout is. De situaties worden tevens uitgelegd.