Het is voor ouders al complex om uit te leggen aan hun eigen kind dat een broertje of zusje veel te vroeg geboren is, laat staan (mogelijk) dood zal gaan. Dit app-book is een mo...

0 reacties

Dit interactieve boek gaat uit van de methodiek theaterlezen (samen lezen vanuit een rol). Er kan gekozen worden voor de voorleesfunctie, hardop meelezen en gewoon lezen.

Woordenboek Nederlands met 40.000 trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en gangbaar idioom.

Werken met verschillende spelers in één app aan taalvaardigheden: woordenschat, werkwoordspelling, zinnen, woordvorming.