Deze app hoort bij de centrale informatieportal 'Infopunt Veiligheid'. Het infopunt ontwikkelt dossiers en beantwoordt vragen over fysieke veiligheid, onder andere voor het onde...