Prachtige tool om metingen te doen. Meet geluid (decibel), gebruik een meetlat, hoek en graden met een waterpas, trillingen met een seismometer, etc.

Metingen doen (hoogtes en hoeken) met deze precieze tool.