Reviuswijk

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

School · Voortgezet onderwijs · Meer details

Toponderwijs en een prachtige schooltijd!

Categorieën
Beheerders
Ben je wel werkzaam op deze school, maar nog geen teamlid. Neem dan contact op met de beheerder.

Populaire lesideeën

Introductie Pythagoras voor klas 2

Vergelijkingen oplossen in combinatie met formules en grafieken Bijvoorbeeld: 2a+8=100 2a+8=6a-20 p^2+20=420 Methode: balans en bordjes.

Over Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor vmbo, havo, (tweetalig) Atheneum en (tweetalig) Gymnasium. 

In de missie van onze school staat:
“Met de goed uitgeruste leerhuizen bieden wij een uitdagende leer- en werkomgeving. Wij blijven groeien in het aanbieden van “ontdekgericht” onderwijs, in ons aanbod van werkvormen en in het aanbieden van individuele leerroutes.”We hebben binnen ons nieuwe gebouw een stabiele basis gemaakt met digitale borden in alle instructielokalen en een goed functionerend draadloos netwerk.

In onze missie staat ook:
“In de komende jaren willen we het onderwijs in onze leerhuizen verder vorm geven en de fysieke ruimte onderwijskundig optimaal benutten.”

Omdat we binnen onze leerhuizen een kleinschalige en veilige leeromgeving hebben gecreëerd, kunnen we ons nu nog beter richten op de variëteit in werkvormen en op het ontwikkelen van individuele leerroutes. Elk kind heeft een eigen leerstijl en een eigen leertempo. Door te werken met de mogelijkheden die een tablet biedt, kunnen we nog beter inspelen op de verschillende leerstijlen en tempo. Sinds schooljaar 2013-2014 werken wij daarom met de iPad. 


Locaties

Remus 4, 3962 KT, Wijk bij duurstede