Duinoord

Duinoordschool

School · Primair onderwijs · Meer details

Rekening houden met elkaar!

Categorieën
Beheerders
Ben je wel werkzaam op deze school, maar nog geen teamlid. Neem dan contact op met de beheerder.

Populaire lesideeën

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...

Breuken is iets dat veel leerlingen lastig vinden. Ook al hebben ze het inzicht, snel rekenen met breuken blijft moeilijk. De app Motion Math is een app waar de inhoud al in zit...

Over Duinoordschool

In het schoolplan van de Duinoordschool staat beschreven dat wij de volgende didactische principes van groot belang vinden:
- betrokkenheid; activerende leerhouding stimuleren
- gevarieerde werkvormen

- leerdoelen

- samenwerken
- differentiëren
Wij willen dit ook tot uiting laten komen in onze manier van werken met ICT. Dus ICT inzetten ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen. Nieuwe didactische werkvormen gebruiken die aansluiten bij onze visie en gebruik maken van nieuwe media en digitaal lesmateriaal. Leerlingen krijgen hierbij een actievere en particperende rol en kunnen samenwerken aan opdrachten waarbij ze gebruik maken van digitale hulpmiddelen. 

Locaties

Prins Mauritslaan 8, 2582 LR, 's-gravenhage