Ynse pak

Apps WI klas 1H/V

Lijst van Ynse Algra

Apps die ik in de brugklas HAVO/VWO wiskunde gebruik

Digibord-app waarmee eenvoudig instructies gemaakt kunnen worden. Met opnamefunctie.

4 reacties

Elektronische leeromgeving: stuur berichten, opdrachten, reageer op leerlingen en bekijk activiteiten.

Maak overzichtsdiagrammen en mindmaps met deze app.

0 reacties

Meetkunde, algebra, tabellen, grafieken, statistiek en analyse worden met deze app gecombineerd in één enkel eenvoudig te gebruiken, steeds groter wordend, wiskundepakket

Schrijf wiskundige formules uit en bereken ze.

0 reacties

Met Hopscotch kunnen leerlingen leren programmeren. Door het slepen van blokken die een bepaalde functie vertegenwoordigen in een volgorde maak je je eigen animatie of game.

4 reacties

Showbie is een simpel programma waarbij vanuit verschillende apps werk ingeleverd kan worden bij de leraar en de leraar vervolgens het beoordeelde en van feedback voorziene werk...

Je krijgt de uitkomst van een bepaalde som en je moet zelf de plussen, minnen en haakjes toevoegen om tot het juiste antwoord te komen. De leraar krijgt per email alle antwoorde...