Image

Rekenen met procenten

Lesidee van Wytze Niezen · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
26 jan 2013

Laat leerlingen in 'de echte wereld' zoeken naar sommen met procenten. Door advertenties te zoeken en zelf uit te rekenen wat het kortingspercentage is, zijn leerlingen actief op zoek naar rekensommen. Ook kan je kinderen laten uitrekenen of de gegeven percentages kloppen.

Opdracht

Leerlingen zoeken in een folder naar keuze een product waar korting op gegeven wordt. Staat er een percentage bij? Dan rekenen de kinderen uit of het percentage klopt. Staat er geen percentage bij? Reken dan het percentage uit. Laat via Twitter weten wat je uitgerekend hebt en wat de advertentie is die je bekeken hebt. 
Bespreek klassikaal de antwoorden. Reken de opdrachten van de medeleerlingen na.

Leerdoel

24 De leerlingen leren praktische en formele rekenwis- kundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Leerlingen weten hoe je met procenten rekent
  • Voldoende ipads
  • Eventueel een twitteracccount om antwoorden te delen

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Geef leerlingen de tijd om een aantal sommen te vinden en te maken
  4. Klassikaal bespreken van de antwoorden

Tip voor op school

Betrek een stukje mediawijsheid door in te gaan op reclames die de leerlingen dagelijks te zien krijgen. Wat spreekt ze aan? Wat probeert de producent te bereiken. Zijn reclames/ advertenties altijd waar? Hoe herken je valse beloftes? Enzovoorts.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Wytze weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Wytze

Wanneer je bij het invullen van de woordenlijst aan beide kanten van de streep het Nederlandse woord invoert kan je een aantal spelletjes (zo niet alle) gebruiken om je spelling...

Leerlingen zoeken individueel naar plaatje of objecten die  passen in een nieuw geleerde spellingcategorie. Ze zoeken nieuwe woorden die niet in de les behandeld zijn. Het bewus...