Medium

letters flitsen

Lijst van wimmy bouma

groep 2-4

Toon

App om de letters te automatiseren. Het is voor het leesproces belangrijk dat kinderen de letters snel herkennen. Letters worden ook uitgesproken.

 Auditieve oefening om zo vlot mogelijk de juiste letter bij de juiste letterklank vinden.