Img 5464

Wendy Vroedsteijn

secretaresse · Meer details

Ik ben secretaresse op de Prinses Amaliaschool. Ik ondersteun de directie en het team.

Teamlid van
Eduapper sinds
september 2016

De kinderen maken een mindmap via de app popplet over het thema " Voor altijd jong" .

Prinses Amaliaschool

Introductie thema week, inventariseren voorkennis, leerdoelen bepalen, plan van aanpak opstellen

Prinses Amaliaschool

App 'rekenen 3-5'

Boekje ter introductie van de Kinderboekenweek.