Medium

Mini betoog Nieuws van de week klas 2 vwo

Lesidee van Vera Smit · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Presentatie, Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
29 mrt 2015

Elke leerling houdt een kort betoog over een nieuwsfeit van de afgelopen week.

Opdracht

1. Zoek van de afgelopen week een nieuwsfeit dat indruk op je heeft gemaakt en waar veel discussie over was. Kijk bv. Elke dag naar het jeugdjournaal, andere nieuwsrubrieken of sites en apps. Het is dus handig en verstandig al ruim een week voor de uitvoering van je presentatie hiermee te beginnen. Vervolgens verzamel je zo veel mogelijk informatie over dit onderwerp, zodat je argumenten voor je standpunt en mening kunt geven. 2. Maak een opbouw voor je betoog. À schrijf je standpunt op : gebruik hiervoor een duidelijke, helder geformuleerde zin. B geef 3 argumenten voor dit standpunt. C bedenk ook 2 argumenten die tegen je standpunt zouden kunnen worden gebruikt. D probeer deze kort te weerleggen E herhaal in het kort je standpunt en je argumenten en sluit af. Nu heb je de opbouw klaar. Noteer je bronnen. 3. Met het plan dat je gemaakt hebt, ga je nu je betoog op papier zetten. Houd je zinnen kort en duidelijk. Probeer je gehoor te overtuigen met je argumenten. Leid je standpunt in door bv. Te vertellen waarom je op dit onderwerp gekomen bent: interesse, het raakte je, je hebt er ervaring mee, je bent ermee bekend in je omgeving, het zou jou/ons ook kunnen overkomen enz. Als je statistieken, getallen enz. Gebruikt moet je vertellen waar je die vandaan hebt. " dat is gewoon zo" , " dat is toch logisch", " dat weet toch iedereen, een kind, elke JBL" zijn geen argumenten . Sluit af door jouw standpunt met je argumenten in het kort, krachtig te herhalen. Gebruik maximaal 200 woorden. 4. Leer je betoog nu uit je hoofd en oefen het voor de spiegel. Let op je houding: sta je rechtop, kijk je je gehoor aan, past je gezichtsuitdrukking bij wat je zegt, geef je je tekst meer kracht door handgebaren? Als je tevreden bent houd je je betoog voor je huisgenoten. Vraag hen om commentaar: was je standpunt duidelijk, vonden ze je argumenten overtuigend, zouden zij ook deze tegenargumenten hebben gebruikt of hebben ze nog sterkere argumenten tegen? Kun je die ook weerleggen? Als je tevreden bent kijk je met vertrouwen uit naar je spreekbeurt en hebt er zin in! 5. Op de afgesproken datum houd je je spreekbeurt voor de klas. Je mag je papier of tablet bij de hand houden maar het is de bedoeling dat je uit het hoofd spreekt.

Leerdoel

Standpunt bepalen, argumenten formuleren, tegenargumenten bedenken, deze kunnen weerleggen, opbouw leren maken.

Stappenplan

  1. Klassikaal uitleggen wat een betoog is. Herhalen hoe een tekst is opgebouwd : inleiding, middengedeelte, slot.
  2. Een onderwerp voor een betoog klassikaal behandelen: de leerlingen bepalen hun standpunt en bedenken een paar argumentenhierj
  3. In groepjes van 3 geven ze hun standpunt met argumenten. De andere 2 noteren elk 2 tegenargumenten. Elke wordt bekennen welke tegenargumenten men heeft gegeven.leerling komt aan de beurt.als men klaar is
  4. Op basis van deze tegenargumenten schrijft de leerling een weerlegging.
  5. De leerlingen bespreken dit met elkaar.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Vera weten wat je van dit lesidee vindt.