Medium

Work it!

Lijst van Sabrine T.

Ideas for English lessons.

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wi...

Maak een eigen beat, schrijf een rap en voeg dat alles samen in GarageBand.

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Lln gaan zelf een strip maken die zich afspeelt in een bepaalde tijd zodat je er een grammar tense aan kunt hangen

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.

Maak met IMovie een stamboom van je familie. Zet dit in een trailer.

Er zitten 3 kleine packs bij deze app die je voor 89 cent uit kunt breiden. Zeker de moeite waard. De drie packs zijn elementary, intermediate en advanced

Met deze App kunnen leerlingen gemakkelijk geluid opnemen en deze daarna op de iPad bewerken. Stukjes eruit knippen, kopiëren en plakken en effecten toevoegen.

uitleg voorzetsels van plaats