Medium

Deutschideen

Lijst van Sabrine T.

Toon
0 reacties

Zoek de naamvallen bij de Duitse woorden, er staan meer dan 17000 woorden in.

Leren klokkijken in het Engels of Duits

m.b.v. facetime sturen de leerlingen elkaar naar een plek elders in het schoolgebouwHun ervaringen beschrijven de leerlingen in pages en uitspraak oefenen ze via educreations. (...

0 reacties

Met deze app kunnen leerlingen aan woordenschat werken. Er kunnen eigen lijsten met woorden, afbeeldingen en zelfs geluid worden gemaakt om te oefenen. Er staan al veel woorden ...

1 reactie

Eenvoudige flitskaarten-app waar je eigen woorden en plaatjes in kunt invoeren. Ook kunnen bestaande kaartensets van Quizlet ingevoerd worden.

De leerlingen maken een herhalingsquiz voordat ze met het volgende hoofdstuk verder gaan.

In de les gaan leerlingen een film maken over het bijvoegelijk naamwoord.

Leerlingen stellen zichzelf voor.

Leerlingen stellen zichzelf voor.

In dit lesidee gaan de leerlingen aan de slag met foto's/plaatjes. Ze beschrijven in het Frans wat ze zien.

In de les gaan leerlingen aan de slag met foto's van hun eigen familieleden en of vrienden.

Leerlingen leren via wrts woorden en zinnen waarmee ze hun huis kunnen beschrijven. Vervolgens gaan ze thuis met de app imovie hun huis filmen en daarbij beschrijven ze hun huis...

Leerlingen gaan een stamboom uitwerken van een (fictieve) familie.  Ze maken daarbij gebruik van vocabulaire dat ze hebben geleerd en illustreren met plaatjes, tekeningen en fot...

Klassikaal oefenen en de leerlingen voorbereiden op de aankomende idioom toets.

Leerlingen gebruiken plaatjes, tekeningen om eigen (droom) kamer in te richten en beschrijven de kamer. Daarbij formuleren ze de zinnen met de voorzetsels in de 3e/4e naamval. 

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.

Oefenen met de uitspraak is soms een ondergeschoven kindje in de lespraktijk. Af en toe vraag je een leerling een stukje voor te lezen en luistert de rest, soms is er een mondel...

De leerlingen gaan in groepjes een stripverhaal maken met behulp van ComicBook. Vraag aan de kinderen of ze zelf wel eens stripboeken lezen? Zo ja, welke? Wat de verschillen zij...

Lln. tekenen wat ze horen.

Leerlingen maken een stripverhaal in een taal.

De lln gebruiken 5 foto's die ze dmv een verhaal aan elkaar koppelen. Je kunt een thema opgeven of je levert zelf foto's aan die lln moeten gebruiken.

De leerlingen gaan literatuur/teksten produktief/creatief gebruiken.

Leerlingen gaan met behulp van iMovie spreekwoorden in het Duits uitleggen.

De leerlingen gaan in tweetallen de app GarageBand gebruiken, waarbij ze een ritme gaan maken met de Smart Instrumenten en daarbij gaan ze een rap inspreken.

Uitspraak oefenen 

Je volgende spreekbeurt wordt een stuk leuker als je hiervoor Prezi gebruikt!

Laat leerlingen in tweetallen een gesprekje lezen

Met VideoScribe maak je prachtige animatiefilmpjes. Alsof een animator het verhaal voor je aan het tekenen is. Met in-app-aankopen zorg je ervoor dat je naar je foto's kunt expo...

1 reactie

Maak poppetjes met deze app, vrouwelijk of mannelijk. Deze kun je naar eigen smaak kleden, huidskleur, de kleur van het haar of een ander kapsel kiezen. Ook kun je het karakter ...

Leerlingen beschrijven in hun eigen woorden een paar foto's die ze op vakantie hebben genomen en geven commentaar - in de doeltaal - op de foto's van enkele klasgenoten.

lln maken een collage over iets dat ze in het verleden gedaan hebben en vertellen hierover in het Engels.

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wi...

Puppet Pals is een gratis app waar je leuke animaties mee kunt maken. Je maakt met deze app in een aantal stappen een animatie met bewegende onderdelen en je stem als achtergron...

Educreations is een digibordapp. Vergelijkbare apps zijn Explain Everything, ScreenChomp en ShowMe. Het is een app waarin je op een whiteboard foto’s of tekst kan invoegen en hi...

Leerlingen leiden elkaar rond door het schoolgebouw en leggen op instructie van iemand anders een route af door de school d.m.v. Facetime of Skype.Andere mogelijkheid:Een leerli...

Woorden komen 5 seconden in beeld, de kinderen moeten de woorden oplezen. Het traint het automatiseren van lezen. Er zijn al 9 standaard niveau's aan schaffen. Je kunt ook zelf ...

Vertaalmachines zijn een doorn in het oog van de taaldocent. Toch kun je ze ook creatief inzetten. Bijvoorbeeld door zelf als een correctiemachine van de vertaalmachine te funge...

Maak een eigen beat, schrijf een rap en voeg dat alles samen in GarageBand.

De leerlingen gebruiken 4 foto's die iets over deze leerling vertellen, zoals: hobby's, huisdieren, woonplaats, lievelingsboek, etc. Aan de hand van deze foto's gaan de leerling...

Bij o.a. de vakken Taal en Begrijpend Lezen wordt regelmatig gebruik gemaakt van een woordweb of mindmap. Het is mijn ervaring dat in de groepen van de bovenbouw van het PO veel...

Leerlingen zoeken individueel naar plaatje of objecten die  passen in een nieuw geleerde spellingcategorie. Ze zoeken nieuwe woorden die niet in de les behandeld zijn. Het bewus...

Jij maakt een documentaire over jouw schooldag en vertelt daarbij in het Duits wat je doet. 

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.

Leerlingen foto's laten maken met de ipad en vervolgens de foto's in een fotoboek verwerken en presenteren