T

Verhaal structuren

Lesidee van Tanja van Kempen · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Creatie
Lesidee van
Gemaakt op
21 jan 2013
Ouder / Verzorger

Ouder / Verzorger

Leerkracht / Docent op Rooms Katholieke Basisschool Andreas

leerkracht groep 5/6 volg dit jaar post-HBO opleiding Onderwijs en Moderne Media onde...

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Docent vmbo Nederlands, CKV en rekenen

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Docent Nederlands

Leerkracht / Docent op Wellantcollege

Judith, docente Nederlands. Wellantcollege Mavo Stek

Apple Education Trainer/ docent/ onderwijskundige

Leerkracht / Docent op Basisschool De Kraanvogel

Leerkracht / Docent op Basisschool De Kraanvogel

Leerkracht / Docent op Paus Joannes

Groepsleerkracht groep 8 en Plusklascoördinator van de Paus Joannesschool in Enschede.

Leerkracht / Docent op Paus Joannes

Leerkracht / Docent op Paus Joannes

trainer tablets, maker digitaal leermateriaal

Ik zeg: "Doe meer met talenten van kinderen!" Juf basischool, creatief, sportief, tra...

Leerkracht / Docent op De Kubus

Leerkracht / Docent op De Kubus

Leerkracht / Docent op Wethouder van der Heijden

Leerkracht / Docent op Wethouder van der Heijden

Leerkracht / Docent op De Oase

Leerkracht van groep 4/5 en ICT coördinator.

Leerkracht / Docent op De Springplank, Volendam

Leerkracht / Docent op De Springplank, Volendam

Na 25 voor de klas ben ik remedial teacher geworden. Ik richt me speciaal op het begele...

Leerkracht / Docent op Da Vinci College Openbare Scholengemeenschap

Docent Duits, tevens filosoof in ruste.

mediatheekmedewerkster

Vanuit bibliotheek Vlissingen werkzaam als mediathecaris op basisscholen. Mijn grootste...