350e5a9

Nederlands

Lijst van Rick Swibben

Verzameling lesideeën Nederlands

In deze lessenserie maken jullie kennis met de belangrijkste schrijvers uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit de periode 1900-2000. Met behulp van een aantal apps maak j...

Grammaticaonderwijs is vaak saai en het is moeilijk om voort te bouwen op reeds aangeleerde kennis, omdat die door de weken/maanden/jaren heen weer is weggezakt. De kennis van w...

Het staat zo vaak in opdrachten en toetsen: leg uit, beargumenteer, enz. Dat heb je niet zo maar onder de knie. Decider App helpt je om heldere keuzes te maken waar goede redene...

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.