Wei

De overheid: bestuur een stad

Lesidee van Stefan van der Weide · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel
Type
Oefening
Gemaakt op
22 jan 2013

Er zijn veel problemen die je tegenkomt in een stad. Maar hoe los je die op? Nu ben jij 'de overheid' en moet jij de problemen oplossen.

Opdracht

 Wat zijn maatschappelijke problemen? Geef alle kenmerken.Noem 4 maatschappelijke problemen die je tegen denkt te komen in je eigen virtuele stad. Geef een inschatting van hoe jij het gaat doen als baas van je stad. Leg ook uit waarom.  Houdt een logboek bij van de eerste 20 dingen die je doet. Geef steeds kort aan waarom je juist dat doet. Met welk maatschappelijk probleem krijg je het eerst te maken? En waarom juist dit probleem? Hoe ga je de welvaart verhogen in je stad?Hoe ontstaan de volgende maatschappelijke problemen bij jou in het spel? Wat heb je dus vooraf gedaan dat het nu slecht gaat?                   - werkloosheid                                                         - files                                                                       - milieuvervuilingGeef nu aan hoe jij de problemen bij de vorige vraag gaat oplossen.Lukt het je om de problemen bij vraag 7 op te lossen? Waarom wel/niet?

Leerdoel

Een beter inzicht in het openbaar bestuur. Waarom worden beslissingen genomen? Wat is belangrijk in een samenleving. In deze game leer je allerlei vaardigheden. Natuurlijk leer je ook van alles dat met het vak maatschappijleer te maken heeft. Hieronder vind je een overzicht. Wat leer ik aan vaardigheden en algemene kennis? (omschrijving van CvE) 1.1 De relatie tussen de mens en de natuur en het concept van duurzame ontwikkeling. 1.6 De maatschappelijke betekenis van technologische ontwikkeling, waaronder met name moderne informatie- en communicatietechnologie. 1.7 De maatschappelijke betekenis van betaalde arbeid. 2.1 Nederlandse en Engelse teksten lezen en beluisteren. 2.2 Schriftelijke en mondelinge teksten produceren in correct Nederlands. 2.3 Informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken. 2.4 De rekenvaardigheden gebruiken. 2.7 Computervaardigheden. 3.2 Strategieën gebruiken voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. 3.3 Strategieën gebruiken voor het begrijpen van mondelinge en schriftelijke informatie. 3.4 Op een doordachte wijze keuzeproblemen oplossen. 3.5 Een eenvoudig maatschappelijk vraagstuk planmatig onderzoeken. 3.7 Op basis van argumenten tot een eigen standpunt komen. 4.7 Zichzelf en eigen werk presenteren. 5.1 Een leer- en/of werkplanning maken. 5.2 Het leer- en/of werkproces bewaken. 5.3 Een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies trekken. 6.4 De rol en het belang van op school geleerde kennis, inzicht en vaardigheden voor het maatschappelijk leven, dagelijks leven, vrije tijd en vrijwilligerswerk. 6.6 De organisatie van branches en bedrijven.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Doorloop eerst de tutorial van de game
  • Lees eerst alle vragen, voordat je gaat spelen
  • Maak de vragen in een tekstverwerkingsapp

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Have fun!

Tip voor thuis

De game is erg leuk om te spelen, maar ook zeer leerzaam. Door de game te koppelen aan Facebook kun je jouw stad vergelijken met vrienden, maar ook familieleden. Wie neemt betere beslissingen? Jij of je ouders?

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Stefan weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Stefan

Machinarium is een prachtige game waarbij het draait om puzzels oplossen. Die kun je alleen oplossen, maar dan kan natuurlijk ook samen.

In deze les ga je actief aan de slag met de vier invalshoeken van maatschappijleer. Want theorie in een boek is leuk, maar hoe ziet het er nu in het echt uit?