Image

Schrijven groep 3/4

Lijst van Sharon Moraal

App om de schrijfletters en cijfers te leren schrijven (verbonden schrift), inclusief hoofdletters.

0 reacties

Met deze app leer je letters schrijven (aan elkaar), lezen en nazeggen.