Medium

interactief

Lijst van alphon seiger

ideeen voor ipads

Toon

Kahoot is een makkelijk te gebruiken student-response systeem dat werkt op elk apparaat. Het stelt je in staat om een serie meerkeuzevragen (quiz), meningsvragen of enquêtevrage...

Notitie
Kan ook met socrative

Aan de hand van een clip worden de leerlingen ingeleid binnen illusies en kijklijnen.

In twee filmpjes wordt de ABC-formule uitgelegd en wordt ook 'het ware verhaal' verteld. Dit kan als introductie of als afsluiting van de les worden gebruikt.

Keuze uit 3 opdrachten uit het boek Getal en Ruimte 1 VWO H7, 41, 42 of 43. De opdracht wordt gemaakt in de app Geogebra en in de app Show me wordt verteld welke eigenschappen ...

Digibord-app waarmee eenvoudig instructies gemaakt kunnen worden. Met opnamefunctie.

0 reacties

Meetkunde, algebra, tabellen, grafieken, statistiek en analyse worden met deze app gecombineerd in één enkel eenvoudig te gebruiken, steeds groter wordend, wiskundepakket

Leerlingen erachter laten komen hoe leer ik, hoe leren klas genoten. Wat is hun leerstijl.

Praktische opdracht met ruimtefiguren klas 1 bb kb wiskunde hoofdstuk 6,7

Wanneer je een toets teruggeeft aan je leerlingen, hoor je die in mijn ogen altijd na te bespreken. Dit kun je natuurlijk klassikaal doen, maar ook door gebruik te maken van 'Ed...

Aan de hand van de app Vital Signs Camera kun je een grafiek laten generen van je hartslag en ademhaling, door je gezicht te scannen.Deze grafiek kun je in Explain Everything la...

Je kunt Explain Everything inzetten om een leerling een instructie, die op een eerder moment door de leerkracht opgenomen is, opnieuw te laten bekijken/beluisteren.

Digibord-app waarmee je instructies kunt maken en opnemen. Veel import en export-mogelijkheden.

Met de app Educreations kunnen leerlingen zelf een foto maken en daarbij een contextsom bedenken. 

Digibord-app waarmee eenvoudig instructies gemaakt kunnen worden. Met opnamefunctie.

Kinderen tekenen pannenkoeken op de educration app en verdelen die over een bepaald aantal mensen.

Met Educreations of Teach kan je bepaalde lessen nog eens uitleggen, hetzij voor leerlingen die de les hebben gemist, hetzij als extra ondersteuning voor leerlingen die nood heb...

Door in Educreations een course aan te maken, kunnen kinderen als student inloggen op de filmpjes die jij gemaakt hebt en voor ze beschikbaar hebt gesteld door de code te delen,...

Manipuleer de vorm of plaats van parabolen voorspel het effect. Check je voorspelling.

4 reacties

Showbie is een simpel programma waarbij vanuit verschillende apps werk ingeleverd kan worden bij de leraar en de leraar vervolgens het beoordeelde en van feedback voorziene werk...

Een leuke manier om leerlingen zelf te laten werken aan de voorbereiding van de komende toets.

1 reactie

Eenvoudige flitskaarten-app waar je eigen woorden en plaatjes in kunt invoeren. Ook kunnen bestaande kaartensets van Quizlet ingevoerd worden.

Laat de leerlingen alleen of in tweetallen hun kamer namaken, of hun droomhuis. Je kunt dit als extra opdracht geven voor leerlingen die snel klaar zijn in de les, of bijvoorbee...

0 reacties

Deze app maakt het mogelijk een huisontwerp te maken. Dit helpt bij het verkrijgen van ruimtelijk inzicht.

M.b.v. het onderhouden van de tafels ontbinden in factoren aanleren.

3 reacties

Leer de tafels zo snel mogelijk automatiseren met deze game.

Deze app gebruiken tijdens zelfstandig werken. Je kunt ook tafels oefenen op de computer, maar een tablet is aan de eigen tafel te gebruiken. Dat is rustiger voor met name leerl...

Tijdens zelfstandig werken oefenen leerlingen de tafels op de iPad door snoepjes te vullen met het juiste antwoord op een keersom. Het snoepje wordt vervolgens gevoerd aan het m...

D.m.v. De app tafelmonsters willen we er voor zorgen dat de kinderen tafels automatiseren. Welke tafel kan per leerling worden ingesteld.

Twee kinderen gaan oefenen met de tafels die ze al hebben geleerd. Met een zandloper wordt de tijd bijgehouden. De kinderen gaan de strijd aan voor de meeste juiste antwoorden b...

Door leerlingen bij het maken van opgaven over oppervlakte, inhoud of omtrek gebruik te laten maken van de app iGeo, worden ze gedwongen om eerst te bepalen WAT ze uit moeten re...

0 reacties

Met deze app kun je de oppervlakte, inhoud of omtrek van een vorm berekenen. Ook worden de formules weergegeven.

Leerlingen bepalen met behulp van de app 'Distance measure' de afstand tussen school en hun huis en gebruiken dit om diverse verwerkingsopdrachten uit te voeren behorende bij he...

0 reacties

Meten van afstand, omtrek en oppervlakte op een kaart.

Aan de hand van deze app controleren of de gevonden oplossing van een lineaire vergelijking klopt.

Schrijf wiskundige formules uit en bereken ze.

Aan de hand van deze app controleren of de leerlingen breuken kunnen omrekenen.

Als een eerste en een tweede graadvergelijking aan elkaar gelijk gesteld worden dan kunnen daar 0, 1 of 2 snijpunten uitkomen. Met deze app zie je heel snel of je berekening klo...

Grafische rekenmachine.

Door ervaringen, ideeën, foto's etc. Te delen op een prikbord via Lino zal de klas in bepaalde fases van groepsvorming elkaar beter leren kennen.

3 reacties

App om digitaal geeltjes 'sticky notes' te plakken, allemaal gezamenlijk op één prikbord. De geeltjes mogen ook foto's bevatten.

Leerlingen, maar niet alleen leerlingen, hebben moeite met breuken. Gelijknamig maken blijft een probleem. Hier maak je zichtbaar waarom 4/8 even groot is als 2/4 of 1/2.

Met deze app teken je allerlei wiskunde figuren. Breng breuken in beeld, vergelijk de breuken en maak alles visueel inzichtelijk.

Met Doceri is het zeer eenvoudig om schermopnamen te maken van je laptop of PC. Op die manier kun je snel instructiefilmpjes maken van verschillende programma's.

3 reacties

Digibord-app waarmee eenvoudig instructies gemaakt kunnen worden. Met opnamefunctie en besturingsfunctionaliteit voor de computer.

1 reactie

Prachtige app om filmpjes mee te maken. Mogelijkheid om projecten met eigen beeld/geluid te maken en de optie om een filmtrailer te produceren volgens vaste thema's.

Oefenkaarten om metriek stelsel te oefenen

2-vmbo-tl/havo - foto-opdracht bij onderwerp vergroten. Kan met elke foto-bewerking app worden uitgevoerd, maar kan ook op de pc. 

App om foto-bewerking mee te doen: effecten, verbeteren, bijsnijden, scherpte, contrast, tekst en zelfs het bleken van tanden.

Met een reclamespotje als voorbeeld maken leerlingen een korte film. Ze doen dit met 2 personen.

Leerlingen doen mee een quiz waarin ze rc, begingetal en formules moeten maken.http://np1.nearpod.com/login.php?url=http%3A%2F%2Fnp1.nearpod.com%2FsharePresentation.php%3Fcode%3...

5 reacties

App om instructies en toetsen te maken en klassikaal af te nemen.

Leren berekenen van deoppervlakte van een Balk.

0 reacties

Met BookCreator maak je je eigen iBooks op de iPad. Voeg plaatjes, filmpjes of geluidsbestanden toe en stuur ze naar jezelf of anderen.

Leerlingen berekenen een frequentie door een oscilloscoopbeeld af te lezen.

0 reacties

Met deze app kun je alle media op YouTube bekijken.

0 reacties

Zeer uitgebreide app waarmee je presentaties kunt maken. Animaties, overgangen, diagrammen en je aantekeningen in een presentatorscherm.

Leerlingen maken m.b.v een stroomschema een logische indeling van vlakke figuren op basis van de eigenschappen van vlakke figuren  zoals cirkel, ellips, (bijzondere) driehoeken,...

Maak overzichtsdiagrammen en mindmaps met deze app.

Ik laat leerlingen in hun schrift een opgave maken die ze gewoon in hun schrift uitwerken. Daarna maken ze met hun iPad een foto van hun uitwerkingen en leveren deze in via Show...

0 reacties

Met Garageband kun je muziek maken en opnemen. Alle instrumenten (gitaar, bas, toetsen, drums, snaarinstrumenten) speel je eenvoudig zelf in.

2 reacties

Socrative is een gratis tool waarmee je toetsen kunt afnemen. De leerlingen geven antwoorden via hun eigen device. De app verzamelt de antwoorden online en stuurt een rapport na...

Socrative is een gratis tool waarmee je toetsen kunt afnemen. De leerlingen geven antwoorden via deze student-app.

2 reacties

Cloud-dienst voor het opslaan van bestanden en delen van bestanden. Uitwisselbaar met veel apps.

1 reactie

Clouddienst van Google met 5GB gratis opslag. De mogelijkheid om te werken met Google Docs, Spreadsheets, Formulieren etc.

Blendspace biedt docenten en studenten een omgeving waar zij lesmateriaal kunnen aanbieden in blokken. Dit is vanuit allerlei omgevingen snel te importeren en verzamelen, indien...

1 reactie

Eenvoudige mindmap-app waarin ook beelden verwerkt kunnen worden en je in een blokje kunt tekenen. In deze variant kan op vele manieren gedeeld worden en kan ook online gewerkt...

Met de app Popplet kan heel gemakkelijk een mindmap gemaakt worden om de lesstof van bijvoorbeeld Geschiedenis te ordenen.

Leerlingen maken een foto van een plafond met daarop een vlieg ( of stip). René Descartes legt uit hoe je de positie van de vlieg met coordinaten kunt beschrijven. De foto wordt...

Explain Everything is in mijn ogen de beste app om flipped classroom filmpjes te maken. In dit lesidee staan de basics op een rij om direct aan de slag te kunnen.