Bestand 21 02 16 19 56 29

Letterschool in de klas

Lesidee van Sander Gordijn · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel
Type
Oefening
Lesidee van
Gemaakt op
13 feb 2013

Hoe kan je letterschool actief inzetten tijdens de speelwerkles in groep 1-2. Simpel en kort.

Opdracht

De leerlingen werken in tweetallen met de App.

Ze kunnen kiezen uit letters en cijfers.

Cijfers:
(leuk voor groep 1, te makkelijk voor groep 2)

De leerlingen mogen om de beurt een cijfer kiezen.(blauwe achtergrond, level 1)
Hebben ze een cijfer gekozen dan gaan ze opzoek naar net zoveel voorwerpen in de klas als op de iPad te zien zijn. Deze nemen ze mee naar de iPad en dan pas mogen ze ook weer om de beurt het cijfer maken met de app.

Hebben de leerlingen alle 10 de cijfers goed volbracht, komen ze in level 2.(oranje achtergrond)

Als ze de oranje achtergrond hebben gehaald weten ze hoe ze de cijfers moeten maken.
De leerlingen pakken er papier en potlood bij en gaan na afloop van elk cijfer, nu het cijfer ook echt 'naschrijven'.
Als ze het goed doen weten ze waar ze moeten beginnen. 
Als extra hulpmiddel kunnen ze zelfs de stippen natekenen uit de app.


Letters:
(moeilijk voor groep 1, goed te doen voor groep 2)

In principe hetzelfde als bij de cijfers.
Met een aantal verschillen.
Zorg ervoor dat de leerlingen beginnen met de kleine letters en daarna pas de hoofdletters.
in level 1(blauwe achtergrond in de app) gaan de leerlingen bij elke letter opzoek naar een voorwerp die begint met deze letter.
Bij leven 2(oranje achtergrond) gaan de leerlingen weer papier erbij pakken en 'schrijven' ze op het papier de letter na. Het is zelfs leuk om per letter een a4 papier te gebruiken met bijvoorbeeld wasco.
Ook hier kunnen weer de punten uit de app worden nagetekend, als hulpmiddel.
Vertel wel aan de kinderen dat dit bij echte letters natuurlijk niet zo is.

Leerdoel

Als de leerlingen bovenstaande omschrijven uitvoeren hebben ze aan de volgende kerndoelen voldaan:

Kerndoel 5:
schrijven is vooral:

schrijven via tekenen
schrijven via krabbelen
schrijven via letterachtige vormen
schrijven via letter-/tekenreeksen
schrijven via spontane spelling

schrijven is ook naschrijven en nastempelen, en typen op de computer

schrijfdoelen hebben vooral betrekking op plezier verschaffen en op informeren

Kerndoel 9:

geschreven taal zien als communicatie- en expressiemiddel waarmee je dagelijks omgaat

stempelen, 'schrijven'
Kerndoel 23:

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:

hoeveelheden

(bijv. Dat zijn er ...)

de telrij

(bijv. de kaartjesgetallenlijn en speelborden)

cijfers schrijven en lezen en getallen weergeven op de getallenlijn
Kerndoel 26

hoeveelheden tellen (resultatief tellen)


Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Sander weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Sander

Kleuters leren omgaan met iMotion door middel van een voorstelling te maken met speelgoeddieren in een circustent.

Een kleuter met interesse voor letters wil niets liever dan 'leren' lezen. Met behulp van deze app kan de leerling zelfstandig achter de betekenis van woorden komen en zelf lere...