Sabine 5

Apps talen / pav

Ideeën workshop 15 okt

De leerlingen gebruiken 4 foto's die iets over deze leerling vertellen, zoals: hobby's, huisdieren, woonplaats, lievelingsboek, etc. Aan de hand van deze foto's gaan de leerling...

Deze app kan goed worden ingezet bij lessen gedichten en limericks maken. Als docent zou je alvast een paar voorbeelden neer kunnen zetten om als beginactiviteit te gebruiken. N...

Vertaalmachines zijn een doorn in het oog van de taaldocent. Toch kun je ze ook creatief inzetten. Bijvoorbeeld door zelf als een correctiemachine van de vertaalmachine te funge...

Het oefenen van spelling en uitspraak van de getallen één tot en met tien in het Frans. 

In dit lesidee gaan de leerlingen aan de slag met foto's/plaatjes. Ze beschrijven in het Frans wat ze zien.

Oefenen met de uitspraak is soms een ondergeschoven kindje in de lespraktijk. Af en toe vraag je een leerling een stukje voor te lezen en luistert de rest, soms is er een mondel...

In de les gaan leerlingen aan de slag met foto's van hun eigen familieleden en of vrienden.

Leerlingen kunnen hun stof samenvatten via evernote en daarbij afbeeldingen, mediaclips etc. toevoegen. Via evernote peek kunnen leerlingen hun aantekeningen direct verwerken to...

In iMovie voor de iPad kun je twee type filmpjes maken: projecten en trailers. Een project is een filmpje waarin je zelf regisseur bent. Je stukjes mogen zo lang duren als je wi...

m.b.v. facetime sturen de leerlingen elkaar naar een plek elders in het schoolgebouwHun ervaringen beschrijven de leerlingen in pages en uitspraak oefenen ze via educreations. (...

Wanneer je bij het invullen van de woordenlijst aan beide kanten van de streep het Nederlandse woord invoert kan je een aantal spelletjes (zo niet alle) gebruiken om je spelling...

Leerlingen maken een ontwerp van hun eigen kamer. Realistische of gedroomde situatie kan beide. Richt de kamer in en gebruik de tekstoptie om bepaalde begrippen in bijvoorbeeld ...

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.

Leerlingen gaan naar de afdeling groen en maken een foto van een dier. Vervolgens beschrijven ze het dier in het Engels m.b.v. zinnen uit het boek. 

Leren klokkijken in het Engels of Duits

Speel tegen elkaar met woorden. Draai per beurt een aantal letters om en maak een zo mooi mogelijk woord.

Overhoren van de engelse onregelmatige werkwoorden m.b.v. Ipads en het smartboard. Verdeel de klas in 2 teams em laat ze het tegen elkaar opnemen. Het team dat de meeste goede a...

Laat leerlingen in tweetallen een gesprekje lezen

Een leuke manier om leerlingen zelf te laten werken aan de voorbereiding van de komende toets.

Met de app Popplet kan heel gemakkelijk een mindmap gemaakt worden om de lesstof van bijvoorbeeld Geschiedenis te ordenen.

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.

Met popplet lite kun je op een eenvoudige manier mindmaps maken.

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Veel scholen werken met het jaarklassensysteem. Door voor elkaar digitale, met audio ondersteunde prentenboeken te maken komen leerlingen van verschillende groepen meer met elka...

Voor kinderen die moeite hebben met (begrijpend) lezen is het belangrijk dat ze een verhaal structuur kunnen herkennen. Door zelf een mini verhaal te vertellen met deze app ...

Quiz waarmee de leerlingen via meerkeuzevragen en/of open vragen de spelling kunnen herhalen.

Lln gaan zelf een strip maken die zich afspeelt in een bepaalde tijd zodat je er een grammar tense aan kunt hangen

Je doet onderzoek naar o.a. leefbaarheid en sociale aspecten binnen jouw BUURT. Je beschrijft zoveel mogelijk en gedetailleerd jouw WOONOMGEVING. Dit bespreek je later met ...

Het nieuwe schooljaar is voor veel leerlingen heel spannend, nieuwe groep, nieuwe docenten en een nieuwe 'wereld'. Jezelf voorstellen op de 'ouderwetse' manier is iets wat we al...

Opvoeden is heel belangrijk voor ons socialisatieproces. Toch bestaan er allerlei verschillende manieren van opvoeden, die dan weer gesteund worden door allerlei verschillend on...

Gezond eten is belangrijk. Iedere dag lees en hoor je erover in de media. Maar is deze informatie altijd juist? In deze opdracht ga je nieuws zoeken over gezond eten en beoordel...

We lijken leerlingen soms ongemerkt bang te maken met onze 'lessen' over drugs, alcohol, SOA, loverboys, pesten, discriminatie en recessies. Tijd voor iets positiefs: leerlingen...

Het vormen van een mening over een probleem kan lastig zijn. Zeker wanneer die mening goed onderbouwd moet worden met argumenten is het een lastige vaardigheid. Het kan helpen...

Gebruik deze app om diverse filmpjes over presenteren te laten zien aan de studenten/leerlingen. Ook de opdrachten kunnen in deze app beschreven worden. 

presenteren feedback geven

Met Book Creator kun je je eigen interactief boek maken. Je kunt hier plaatjes en filmpjes invoegen.

Zelf educatieve opdrachtvellen maken met het ouderwetsche spel Electro in een modern jasje: Connectro!

Je gaat in deze les solliciteren naar een baan. Eerst zoek je wat dingen uit over arbeid.

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.

Uitleg voorzetsels van plaats.

Google drive is een handige manier om op te tablet toch bij je documenten, foto's, video's en spreadsheets te kunnen. Mede omdat de iPad maar een beperkte opslagcapaciteit heeft...

Je kent de situatie. Er is een ouder met een bijzonder beroep. Je vraagt de ouder eens wat over dit beroep te komen vertellen in de klas.Nu niet meer ;-)Met Skype for Mobile, st...

In prezi een samenvatting maken, per hoofdstuk of paragraaf een groepje leerlingen aanwijzen die hieraan werken. Zo leert iedereen goed samen te vatten, ze kunnen elkaar immers ...

Het staat zo vaak in opdrachten en toetsen: leg uit, beargumenteer, enz. Dat heb je niet zo maar onder de knie. Decider App helpt je om heldere keuzes te maken waar goede redene...

Maak met IMovie een stamboom van je familie. Zet dit in een trailer.

Veel scholen zijn bezig met mediawijsheid. De competenties die leerlingen nodig hebben, worden beschreven door Mediawijzer.net: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel  Daar...

Veel scholen zijn bezig met mediawijsheid. De competenties die leerlingen nodig hebben, worden beschreven door Mediawijzer.net: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel  Daar...

Een opdracht waarbij leerlingen een tour gaan maken door een (historische) stad naar keuze. Deze opdracht is groot, en heeft meerdere lessen nodig om goed tot haar recht te kome...

Kinderen kennis laten maken met spreekwoorden en gezegden en hun kennis ervan testen.

Leren van onregelmatige werkwoorden