Image

rick schulten

Eduapper sinds
mei 2015
0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...

Met deze app leren leerlingen verantwoord ondernemen en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn.

0 reacties

Bekijk alle data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.