Van kinsbergen college

Nederlands klas 1a

Lijst van Romy van Drempt

grammaticatoets

Je start de app spelling in beeld op en laat de kinderen inloggen met hun naam. Daarna selecteren ze vt werkw. op -den en daarna op verder. Dan start de app met een uitleg en ku...

Instructie beeldspraak, waarin vergelijking, metafoor en personificatie worden uitgelegd.

Zinsdelen benoemen  (Flipping the classroom)

In de toets staan de vragen over tekstverbanden en signaalwoorden.

Geschikt voor brugklas en begin tweede klas vmbo.

Woordenschat oefenen door middel van voorbeelden, meerkeuzevragen en open vragen. 

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Betekenis van woorden oefenen met een vraagstelling van Cito.

De lessen Nieuwsbegrip met als lesdoel 'samenvatten' en/of 'vragen stellen' kun je bijna papierloos geven met iPads in de klas.