Medium

Lesideeen

Toon

Lln krijgen de opdracht om een aflevering van scooby doo te kijken op youtube. Zij gaan mbv de app een korte samenvatting inspreken bij afbeeldingen die zij bij het plot van die...

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.

Lln gaan zelf een strip maken die zich afspeelt in een bepaalde tijd zodat je er een grammar tense aan kunt hangen

Laat leerlingen luisteren naar de celebrity interviews van Kidd Nation en deze kort in het Nederlands samenvatten. Dit kun je ze samen of alleen laten doen

Soms komje teksten of opdrachten tegen die je eigenlijk graag wilt bundelen om gezamelijk op een later moment dit te kunnen gebruiken. Met book creator kun je per niveau een her...

Woordtrainer bij de methode Of Course! van Malmberg voor 6 VWO.