Image

Economie VMBO

Lijst van René Katerbarg

0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...

0 reacties

Bekijk alle data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bekijk in deze app hoe de zetelverdeling van de Tweede Kamer is en wie waar zit.