Image

Iconische foto´s

Lesidee van Pieter Snel · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Type
Presentatie, Creatie, Klassikale toetsing, Toetsing op eigen tempo
Lesidee van
Gemaakt op
22 feb 2016

Leerlingen laten met een fotocollectie de hoofdlijnen van de naoorlogse periode van de 20e eeuw zien.

Opdracht

Zoek naar iconische foto´s van de naoorlogse periode van de 20e eeuw. Maak een selectie van twintig foto´s. Zorg dat ze samen de hoofdlijnen van de naoorlogse geschiedenis vertellen. Zorg ook dat je bij elke foto het complete verhaal kunt vertellen. Bereid je ook voor op mogelijke vragen. Presenteer de foto´s vervolgens aan de klas.
Bekijk kranten en Isgeschiedenis voor beschouwingen over de iconische kracht van foto´s. Bijvoorbeeld http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/wat-maakt-een-foto-iconisch-het-antwoord-in-6-historische-fotos/


Leerdoel

O Leerlingen leggen aan de hand van een voorbeeld uit waarom de Tweede Wereldoorlog het streven naar onafhankelijkheid van koloniën heeft versneld O Leerlingen beschrijven de rol die nationalistische bewegingen speelden in het verkrijgen van onafhankelijkheid aan de hand van een voorbeeld. O Leerlingen beschrijven het tot stand komen van de blokvorming tussen Oost en West aan de hand van voorbeelden. O Leerlingen leggen de Koude Oorlog uit aan de hand van voorbeelden. O Leerlingen leggen een relatie tussen Europese eenwording, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog O Leerlingen beschrijven sociaal-culturele veranderingen vanaf de jaren zestig. OLeerlingen beschrijven voorbeelden van de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren '60. (bron: Leerplan in beeld - SLO - geschiedenis tijdvak 10 havo/vwo.)

Voorwaarden

  • beamer
  • wifi en devices

Stappenplan

  1. Zoek op internet naar iconische foto´s van de naoorlogse periode van de 20e eeuw
  2. Bewaar een selectie van 20 foto´s (voorwaarde: ze geven de hoofdlijnen van de geschiedenis van na 1945 weer)
  3. Verdiep je in het complete verhaal bij elke foto
  4. Maak een presentatie van de 20 foto´s (voeg geen tekst toe, laat het beeld vertellen)
  5. Bereid je presentatie van de 20 foto´s voor en bereid je ook voor op mogelijke vragen bij elke foto
  6. Zorg dat je in je presentatie het verband tussen de 20 foto´s duidelijk maakt

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Pieter weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Pieter

Leerlingen maken een commercial over een historische technische uitvinding zoals de televisie of de personal computer

Leerlingen vertellen met een collage waar het om gaat bij de grote godsdienstige feesten.