Preziles thumb twitter

Prezi-les - Educatieve Prezi's

Wij maken eduactieve prezi's die we graag delen met leerkrachten in het PO en VO

ViVace

Multimedia Trainer

Multimedia workshops - PO & VO - Greenscreen Studio - Prezi trainer - fotograaf - v...