Largeappicon v4 1024x1024 jpg

Pikido

Rekenkundig Inzicht in het BasisOnderwijs

Meer voorbeelden van leuke en leerzame opdrachten die je aan leerlingen zou kunnen geven met gebruik van KidsCalculate Basis Rekenen

Uitleg van hoofdrekenregels met behulp van de online flash-versie van KidsCalculate Basis Rekenen op een smartboard.

Laat kinderen beurtelings op het smartboard een opgavereeks maken. De hoogste score wint.