Medium

Leerzame apps

leerzame apps

LetterSchool NL is in te zetten: - bij het leren schrijven van letters en cijfers; - bij het leren (her)kennen van letters en cijfers. Oefenen in het schrijfschrift kan vol...

In de app worden een aantal spellingsregels aangeboden, met een filmpje. De kinderen kunnen werken onder hun eigen naam.