Image

Speaking assignments

Lijst van Patricia Vos

spreekopdrachten individueel- tweetallen - groepen

Toon

Leerlingen krijgen de opdracht om met een bepaald budget een weekend Londen te organiseren. Dit moeten ze in tweetallen presenteren aan de klas.

lln maken een collage over iets dat ze in het verleden gedaan hebben en vertellen hierover in het Engels.

0 reacties

Maak met losse woorden of eigen woorden je eigen gedichten. Je kunt je ook laten inspireren door bestaande gedichten.

Leerlingen beschrijven in hun eigen woorden een paar foto's die ze op vakantie hebben genomen en geven commentaar - in de doeltaal - op de foto's van enkele klasgenoten.

Zo nu en dan duiken in de media alarmerende nieuwsberichten op over het eten dat we produceren en consumeren. In Nederland was onlangs veel te doen over de gevolgen van het eten...