Medium

Handig voor rekenen / wiskunde

Lijst van Orpa Hameeteman

PO lesideeen

Toon

Leerlingen maken een ontwerp van hun eigen kamer. Realistische of gedroomde situatie kan beide. Richt de kamer in en gebruik de tekstoptie om bepaalde begrippen in bijvoorbeeld ...

Oefenkaarten om metriek stelsel te oefenen

Digibord-app waarmee je instructies kunt maken en opnemen. Veel import en export-mogelijkheden.

Door leerlingen bij het maken van opgaven over oppervlakte, inhoud of omtrek gebruik te laten maken van de app iGeo, worden ze gedwongen om eerst te bepalen WAT ze uit moeten re...

Leerlingen bepalen met behulp van de app 'Distance measure' de afstand tussen school en hun huis en gebruiken dit om diverse verwerkingsopdrachten uit te voeren behorende bij he...