Logo nlib

Taalidee

Lijst van Carmen Burger

Toon

Iedereen is wel ergens goed in op school. Laat de leerlingen bedenken waar ze echt goed in zijn. Hier gaan ze een instructiefilm van maken voor de leerlingen die er nog niet zo ...

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.

Met de app Popplet kan heel gemakkelijk een mindmap gemaakt worden om de lesstof van bijvoorbeeld Geschiedenis te ordenen.

In de app worden een aantal spellingsregels aangeboden, met een filmpje. De kinderen kunnen werken onder hun eigen naam.

Leerlingen zoeken individueel naar plaatje of objecten die  passen in een nieuw geleerde spellingcategorie. Ze zoeken nieuwe woorden die niet in de les behandeld zijn. Het bewus...

Je start de app spelling in beeld op en laat de kinderen inloggen met hun naam. Daarna selecteren ze vt werkw. op -den en daarna op verder. Dan start de app met een uitleg en ku...

De leerlingen gaan in groepjes een stripverhaal maken met behulp van ComicBook. Vraag aan de kinderen of ze zelf wel eens stripboeken lezen? Zo ja, welke? Wat de verschillen zij...

Voor kinderen die moeite hebben met (begrijpend) lezen is het belangrijk dat ze een verhaal structuur kunnen herkennen. Door zelf een mini verhaal te vertellen met deze app ...

Lln gaan zelf een strip maken die zich afspeelt in een bepaalde tijd zodat je er een grammar tense aan kunt hangen

Leerlingen foto's laten maken met de ipad en vervolgens de foto's in een fotoboek verwerken en presenteren      

6 reacties

Met deze app kun je als leerkracht/docent heel gericht educatieve sheets (vellen) maken die doen denken aan het vroegere Electro. Ook de leerlingen kunnen dit, bijv. als extra a...

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.

0 reacties

Edition "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore". Brengt het prentenboek De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer tot leven. Door de camera van de iPad ...

Puppet Pals is een gratis app waar je leuke animaties mee kunt maken. Je maakt met deze app in een aantal stappen een animatie met bewegende onderdelen en je stem als achtergron...