Img 20130309 wa0000

Mondeling stellingen beargumenteren

Lesidee van Niek Nijenkamp · Voortgezet onderwijs · Meer details
Doelgroep
Individueel
Type
Oefening, Toetsing op eigen tempo
Lesidee van
Gemaakt op
25 mrt 2013

Het mondeling duurt 10 minuten. In voorbereiding op het mondeling leert de leerling eerst de moeilijke woorden, zoals preventieve, coalitie, normvervaging, OM, Hoge Raad, rechtsstaat enz. Vervolgens probeert de leerling de stelling te begrijpen “Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaken van criminaliteit en wat moet er gedaan worden om criminaliteit te stoppen?”

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerling een beargumenteerde mening geeft over de stelling.

Let op; de leerling kan pas een mening geven op het moment dat hij/zij de stelling begrijpt en er informatie over heeft opgezocht.

Tijdens het mondeling mag de leerling de eerste stelling zelf kiezen. De tweede stelling wordt gekozen door de docent. In drie stappen wordt de leerling uitgedaagd om zijn mening te beargumenteren.

Opdracht


Stelling 1


Criminaliteitsbestrijding moet zich volgens Maxime Verhagen (CDA) vooral richten op het tegengaan van normvervaging, dit preventieve beleid is in de confessionele stroming een taak van het gezin en de school, dit om overtredingen, misdrijven en veelvoorkomende criminaliteit te voorkomen in de hoop dat materiële en immateriële schade beperkt blijven voor de Nederlandse samenleving.

Stelling 2

Volgens de partijleider van D66 (Alexander Pechtold) verkwanselt de VVD haar liberale principes door zich niet uit te laten over een politiek probleem als overlast veroorzakende Oost - Europeanen, Mark Rutte (VVD) had vroeger een standpunt dat uitging van de individuele keuzevrijheid van mensen, sinds de coalitie VVD en CDA met gedoogsteun van PVV lijkt het kabinet zijn ministeriële verantwoordelijkheid te zijn vergeten. Volgens de oppositiepartijen in het Parlement moet de minister - president de website van de PVV om overlastveroorzakende Zuid – Europeanen aan te pakken verbieden.

Stelling 3

In de indirecte democratie heeft iedereen parlementaire rechten, voorbeelden hiervan zijn het recht van amendement, recht van budget, recht van initiatief, recht om vragen te stellen, recht van interpellatie en recht van motie, PVDA tweede Kamerleden hebben een plan ontwikkelt waar VVD en CDA op tegen zijn, dit politiek linkse beleidsplan houdt in dat criminele drugsverslaafden bij aanhouding direct moeten afkicken.

Stelling 4

Het doen van aangifte is zinloos. De politie doet namelijk bijna nooit iets met de meldingen van burgers. Vooral aan witteboordencriminaliteit en zinloos geweld zouden niet voldoende worden aangepakt. Dit melde de sensatiesite Powned. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS. De politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht en reclassering werken volgens dit onderzoek niet goed samen. In de Nederlandse rechtsstaat hebben burgers recht op bescherming.

Stelling 5

Vooral bij CDA - en PvdA - stemmers is de ongerustheid toegenomen. Alleen de kiezers van GroenLinks en D66 staan volgens de opiniepeiler nog steeds sterk achter de euro en de internationale hulp. VVD - kiezers bewegen zich steeds meer naar de standpunten van PVV - en SP - symphatisanten, die erg 'eurosceptisch' zijn.

Leerdoel

De leerlingen worden uitgedaagd om inhoudelijk een mening te beargumenteren. De leerling kan moeilijke begrippen uitleggen. Ook kan de leerling kenmerken en voorbeelden bij de stellingen benoemen. Verder kan de leerling inhoudelijk een mening beargumenteren.

Voorwaarden

  • De leerling kan de begrippen in de stelling herkennen.
  • De leerling kan voorbeelden en kenmerken van de begrippen in de stelling benoemen.
  • De leerling een inhoudelijke mening over de stelling formuleren.

Stappenplan

  1. Stap 1: Wat is de betekenis van de moeilijke woorden in de stelling?
  2. Stap 2: Kun je ook voorbeelden en kenmerken bij de stelling bedenken?
  3. Stap 3: Geef je mening met inhoudelijke argumenten gebaseerd op feiten met nieuwswaarde.

Tip voor op school

Een werkvorm waar leerlingen samenwerkend leren is de expertles. De leerlingen verdiepen zich eerst in een stelling en wisselen vervolgens onderling kennis uit. De leerlingen gaan met elkaar in debat in groepen van maximaal drie personen. Gedurende vier rondes krijgen leerlingen steeds te maken met een andere expert en andere stelling.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Niek weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Niek

De docent maakt diagnostische toetsen en wisselt deze uit met collega's. De leerlingen geven antwoorden met een device (computer of mobiele telefoon). De antwoorden van de leerl...

De leerlingen worden uitgedaagd om te onderzoeken wat politiek links en rechts is. Zij maken een tooncamera filmpje in tweetallen van zichzelf en de ander. De ene leerling le...