Nico

Nico van der Doe

Bovenschools ict-coördinator · Meer details

Bovenschools ict-coördinator

Eduapper sinds
januari 2013
Ouder / Verzorger

Ouder / Verzorger

Edublogger (witblauw.blogspot.com), Stafmedewerker onderwijs en ict (SCOH), ict-coör...

Onderwijsassistente. Primaire onderwijs groep 3 t/m 8. Vooral werkzaam met de pluskin...

Onderwijskundig consultant ICT

Onderwijskundig adviseur ICT en Social Media. (consultant en trainer) Ja, laten we het ...

Leerkracht / Docent op Christoffelschool voor zmlk, Polstraat 33, Didam

Leerkracht & ICT-coördinator, cluster 3 - http://www.apps.yurls.net - Eindredactr...

projectleider

basisonderwijs - onderwijs en ict - Warempel - BoekTweePuntNul - Prodas - Kennisnet - i...

Initiatiefnemer en mede-oprichter van Eduapp. Ontwikkelt slimme en handige oplossingen ...

Zelfstandig docent, auteur, redacteur, ontwikkelaar leermiddelen.

Leermiddelontwikkelaar VO | Auteur & redacteur educatieve media | Eigenaar http://w...

Onderwijs | Creativiteit | Vernieuwing | Digitiek

Creatief onderwijskundige, trainer van tabletscholen en mede-oprichter van Eduapp.