Medium

Schrijven groep 3

App om de schrijfletters en cijfers te leren schrijven (verbonden schrift), inclusief hoofdletters.

App om de blokletters en getallen te leren schrijven.

0 reacties

Met deze app leer je letters schrijven (aan elkaar), lezen en nazeggen.