Medium

Nederlands

Lijst van Geppie Monster

Taal: woordenschat, spelling, zinsbouw, lezen, schrijven.spreken.

Toon

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Laat de leerlingen in groepen van vier aan het einde van de les een samenvatting maken met behulp van SimpleMind+ De daaropvolgende les kan hiermee de voorkennis te geactiveerd ...

0 reacties

Naslagwerk met alle zoogdieren van Nederland. Leer ze herkennen en zie waar ze leven.

Vogelherkenning is een belangrijk onderdeel in de biologieles. Leerlingen leren vogels herkennen aan zowel uiterlijke kenmerken (poten, snavels) als aan  geluiden die ze maken...

Mindmap-app, inclusief functie om te reorganiseren of met kleuren te werken. Mogelijkheid om met een computerprogramma uit te wisselen.

Oefen de onderdelen van werkwoordspelling, tevens leer je de persoonsvorm en het onderwerp herkennen. Dit zijn belangrijke vaardigheden om de werkwoordspelling goed te doen.

0 reacties

Je kunt oefenen met het op de juiste manier schrijven van woorden. De leerling typt zelf de woorden en spreekt zelf de woorden in. Dan kan er geoefend worden. Vooral goed te geb...

0 reacties

Deze app van Kurzweil. Deze dienst zet tekst naar spraak om en wordt veel ingezet bij dyslexie. Met de Kurzweil-licentie kan van alle content gebruik gemaakt worden.

Met deze app kun je oefenen in het lezen. Ook geschikt voor volwassenen. Oefen door te woordflitsen met woordenlijsten voor groep 1 t/m 8 of met eigen gemaakte woordenlijsten. H...

0 reacties

Maak stripverhalen met je eigen foto's. Voeg tekstballonnen of stickers toe en deel je pagina.

In de app worden een aantal spellingsregels aangeboden, met een filmpje. De kinderen kunnen werken onder hun eigen naam.