Medium

idee

Leerlingen maken een virtuele reis langs een aantal wereldsteden. Iedere les laat de docent (evt. i.s.m. enkele leerlingen) de klas kennismaken met een wereldstad.

Een filmpje maken waarmee leerlingen hun klasgenoten overtuigen om een boek wel of juist niet te lezen.

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.

Quiz waarmee de leerlingen via meerkeuzevragen en/of open vragen de spelling kunnen herhalen.

Begrijpend leesles in quizvorm.

Met Book Creator maak je je eigen boek op de iPad. Je kunt hierin plaatjes, video’s en zelfs ook gesproken teksten of muziek toevoegen. Eigenlijk kun je deze app voor iedere le...