Medium

VSO leerroute 4: taal

Lijst van Mieke Emmen

lezen begrijpend luisteren letters oefenen

Toon

Je bespreekt in de kring wat je kunt doen wanneer je een antwoord wil geven op een vraag in een boek. Namelijk goed naar de plaat kijken of luisteren naar het verhaal. Soms kun ...

Letterlegger voor de beginnende lezers om woorden te maken. Gebaseerd op leesmethode Veilig leren lezen.