Image

Ilona Meesters

Leerkracht / Docent op Hofstad Mavo · Voortgezet onderwijs · Meer details

Docent wiskunde en rekenen; afdelingscoördinator bovenbouwklassen VMBO T

Categorieën
Eduapper sinds
februari 2013

Als een eerste en een tweede graadvergelijking aan elkaar gelijk gesteld worden dan kunnen daar 0, 1 of 2 snijpunten uitkomen. Met deze app zie je heel snel of je berekening klo...

Leerlingen spelen in groepjes van drie of vier tegen elkaar. De leerlingen hebben allemaal een eigen iPad nodig. Dit is een vervolg op het lesidee 'rekenvolgorde oefenen'

Leerlingen leren uit het hoofd rekenen en kennen de rekenvolgorde. De app is te gebruiken om het hoofdrekenen te stimuleren en te oefenen met de rekenvolgorde. De opdracht kan a...

Leerlingen laten oefenen op de volgorde van de bewerkingen.

Leerlingen gaan op zoek naar een recht evenredig verband. Ze bedenken zelf een simpele onderzoeksvraag, voeren het onderzoekje uit en voeren de meetwaarden in in deze app om he...

2-vmbo-tl/havo - foto-opdracht bij onderwerp vergroten. Kan met elke foto-bewerking app worden uitgevoerd, maar kan ook op de pc. 

Aan de hand van deze app controleren of de gevonden oplossing van een lineaire vergelijking klopt.

Door leerlingen bij het maken van opgaven over oppervlakte, inhoud of omtrek gebruik te laten maken van de app iGeo, worden ze gedwongen om eerst te bepalen WAT ze uit moeten re...

Wanneer je een toets teruggeeft aan je leerlingen, hoor je die in mijn ogen altijd na te bespreken. Dit kun je natuurlijk klassikaal doen, maar ook door gebruik te maken van 'Ed...

Leerlingen bepalen met behulp van de app 'Distance measure' de afstand tussen school en hun huis en gebruiken dit om diverse verwerkingsopdrachten uit te voeren behorende bij he...

Leerlingen maken een ontwerp van hun eigen kamer. Realistische of gedroomde situatie kan beide. Richt de kamer in en gebruik de tekstoptie om bepaalde begrippen in bijvoorbeeld ...

Stopmotion is een filmtechniek waarbij heel veel stilstaande beelden elkaar snel achter elkaar opvolgen. Door bijvoorbeeld een onderdeel van de foto een klein stuk te laten bewe...

Iedereen is wel ergens goed in op school. Laat de leerlingen bedenken waar ze echt goed in zijn. Hier gaan ze een instructiefilm van maken voor de leerlingen die er nog niet zo ...