Medium

Hot off the press!

Lesidee van Matthias Soens · Voortgezet onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Type
Klassikale instructie, Brainstorm / informatieverwerking, Presentatie, Creatie
Lesidee van
Gemaakt op
11 jun 2013

Leerlingen volgens het nieuws vaak niet. De kans is nog kleiner dat ze het nieuws van Groot-Brittanië volgen. Om daar verandering in te brengen kan gebruik gemaakt worden van deze app. Om het wat leuker te maken, moeten de leerlingen zelf ook voor nieuwsverslaggever, getuige ... spelen.

Opdracht

1. Aandachtig lezen

Eerst en vooral is het de bedoeling dat er één krantenartikel geslecteerd wordt dat de leerlingen moeten lezen.

2. Samen bespreken

Daarna worden het gelezen krantenartikel klassikaal besproken. Dat kan aan de hand van een vragenlijst maar het zou leuker zijn om dat te doen aan de hand van een onderwijsleergesprek. Zo worden alle leerlingen bij het gesprek betrokken en kan er op elkaars reacties gereageerd worden.

De volgende vragen kunnen gesteld worden: "Wat wordt er in het artikel besproken?", "Wat is het probleem?", "Hoe komt dat?", "Worden er oplossingen aangeboden?", "Hoe staan jullie daar tegenover?", "Wat zouden jullie in die situatie doen?"

3. Eigen interview

Na het bespreken van het krantenartikel moeten de leerlingen een eigen interview in elkaar steken. Ze mogen hun daarvoor baseren op het artikel dat ze net besproken hebben.

Het is de bedoeling dat ze in groepjes van 4 of 5 leerlingen aan het werk gaan. Ze moeten zich afvragen welke vragen de interviewer gesteld moet hebben om de informatie in het artikel te bekomen. Op basis van die vragen vertrekken de leerlingen.

Ze spreken af welke leerlingen de interviewers zijn. Er mogen maximum twee interviewers aangeduid worden. De andere leerlingen zijn de getuigen. De vragen van de interviewers zullen dus aan hen gericht worden.

De getuigen moeten, nadat de vragen aan hen gesteld worden, op de vragen antwoorden. Alles moet in het Engels gebeuren.

Het is de bedoeling dat de leerlingen creatief en origineel te werk gaan. Het effectieve krantenartikel mag aangepast worden en er mag een dosis humor in verwerkt worden. Het is dus niet de bedoeling dat het krantenartikel in het interview wordt nagebootst.

4. Evaluatie

De leerlingen moeten aan peer-evaluatie doen. Ze krijgen van de leerkracht een blad met verschillende criteria. Aan de hand van die criteria moeten ze elk groepje punten geven.

Voorbeelden van criteria kunnen zijn:

- vlotheid
- zinsconstructies
- woordgebruik
- creativiteit

Leerdoel

Er wordt aaan verschillende doelen gewerkt:

- leesvaardigheid van Engelse teksten;
- Engelse spreekvaardigheid;
- hoofdgedachte uit een Engelse tekst halen;
- navertellen van de gebeurtenissen in een Engels artikel;
- leren samenwerken;
- elkaar leren evalueren.

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan

Stappenplan

  1. Aandachtig lezen
  2. Samen bespreken
  3. Eigen interview
  4. Evaluatie (peer-evaluatie)

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Matthias weten wat je van dit lesidee vindt.