Image

Nederlands

Lijst van Mary-Ann Pos

De leerlingen maken kennis met gedichten.Ze gaan op een creatieve manier iets met gedichten doen.

Met deze app kan de leerling een idee-ontwikkeling starten.