Image

LO lessen

Lijst van Mart Heuvelink

Bruikbare ideeën voor de les LO.

In deze les gaan leerlingen in groepjes zelfstandig basketbaltechnieken zich eigen maken. 

Hulpmiddel voor het uitvoeren van de shuttlerun test.

CSG Het Noordik

Het leren aanleren/ verbeteren van de push en het aannemen van de bal.

Analyseer de sprong en hak de sprong hierna in kleine stukjes

Maken van de mini toets basketbal.