Math1

Wiskunde

wiskunde

Schrijf wiskundige formules uit en bereken ze.