Foto marjolein

Lezen

Kinderen die goed overweg kunnen met taal en goed kunnen lezen, zijn beter in staat kennis te verwerven en te vergroten. Daarmee presteren ze dus beter op school. (Voor)lezen prikkelt de fantasie, het versterkt je emotionele ontwikkeling, stimuleert de taalontwikkeling en het leert je plezier in lezen te ervaren. Deze apps stimuleren de motivatie om (voor) te lezen.

2 reacties

Maak eigen woordenlijsten om vervolgens mee te flitsen. In de app staan ook al veel woordenlijsten (op verschillende niveau's).

Notitie
Een app om woorden te flitsen om het leestempo te verhogen.
3 reacties

Met deze app leren kinderen spelenderwijs beter lezen. Dit kan sommige kinderen die moeite hebben met lezen stimuleren om met lezen bezig te zijn. Met deze gratis app kunnen all...

Notitie
Gratis de eerste hoofdstukken uit boeken lezen. Wil je het hele boek, koop je dit in de app. De app geeft visuele ondersteuning per woord.

Met deze app kun je oefenen in het lezen. Ook geschikt voor volwassenen. Oefen door te woordflitsen met woordenlijsten voor groep 1 t/m 8 of met eigen gemaakte woordenlijsten. H...

Woordjes worden gehakt en geplakt terwijl een hand de beweging laat zien. De klanken en woorden worden tevens uitgesproken.

Notitie
Oefenen van auditieve synthese. Heel doelmatig, maar saai! Als leerlingen alleen oefenen met deze app zullen ze snel stoppen.

Leuke game als stimulans voor lezen en luisteren. De app is gemaakt in opdracht van de openbare bibliotheken.

Notitie
Game waarbij je goed moet lezen en luisteren om te weten wat je moet doen.

Deze app met leesniveau AVI M4/M5 is gemaakt om samen mee te lezen. Het kind leest de blauwe tekst en de app leest de zwarte tekst. Dit is ingesproken door een logopediste.

0 reacties

Dit interactieve boek kan zowel beluisterd (groep 1/2) als gelezen worden (groep 3/4). Kinderen maken kennis met de verschilende soorten vragen die bij begrijpend lezen/luistere...

Notitie
Dit interactieve boek kan zowel beluisterd (groep 1/2) als gelezen worden (groep 3/4). Kinderen maken kennis met de verschilende soorten vragen die bij begrijpend lezen/luisteren horen zoals voorspellen en kritisch luisteren.

Met dit interactieve boek kun je het verhaal lezen en/of beluisteren. Verder zitten er verschillende spelletjes in waarbij leesvaardigheidsoefeningen worden gedaan. Doe je dit g...

Notitie
I-BOOKS- Zeer geschikt om tijdens de behandeling te gebruiken of voor ouders thuis om samen met hun kind te lezen en goede oefeningen te doen.Niet goedkoop
1 reactie

Leer lezen met de Letterprins. De app is adaptief, bij goede antwoorden gaat het niveau en tempo omhoog.

Notitie
Dit is een leuke app om te oefenen en toch de leesmotivatie te behouden.Vooral geschikt voor M3-E3 en M4 niveau. Vanaf tweelettergrepige woorden gaat het niveau (te) snel omhoog.
0 reacties

Dit interactieve boek gaat uit van de methodiek theaterlezen (samen lezen vanuit een rol). Er kan gekozen worden voor de voorleesfunctie, hardop meelezen en gewoon lezen.

Notitie
De app is gebaseerd op het theaterlezen boek Waddengoud.Op de iPad is een keuze tussen zelf voorlezen, luisteren, hardop meelezen en 'gewoon' lezen. De app biedt geweldige mogelijkheden voor ondersteund, herhaald lezen. Het is uitnodigend en interactief. Een zeer motiverende manier voor zwakke lezers om tot vloeiend lezen te komen. Kijk voor een filmpje op:https://www.youtube.com/watch?v=XvjTeJdI7Rc

Met deze app leer je woorden en zinnen lezen en woorden spellen. Het is een mooi vervolg op de app waarmee je letters leert van Juf Jannie.

Notitie
De app is vooral bedoeld voor beginnende lezers en voor kinderen uit groep 1 en 2 die al interesse hebben in leren lezen. Met deze app leren de kinderen: * woorden leren lezen. * zinnen leren lezen. * woorden spellen. De app biedt aansluiting bij het lesprogramma op de basisschool. Er zijn zes oefeningen waarmee uw kind leert lezen. Voor een filmpje kijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=rRVdZKBtvzg
0 reacties

Deze app oefent het lezen in spelvorm door het woord boven in het scherm te lezen en vervolgens te zoeken in de kleurplaat. Er wordt begonnen bij het aanvankelijk leesonderwijs ...

Notitie
Leuke speelse app. Woorden moeten worden opgezocht in een tekening. Er zijn vier spellen die oplopen in moeilijkheidsgraad. Daardoor geschikt voor groep 3 en 4.

Pelle Flitst doe je met zijn tweeën. De ene speler leest de woorden hardop en de ander geeft aan of het goed gelezen is. Elk woord wordt in een flits getoond, waarbij de letterg...

Notitie
Woorden flitsen. Kinderen kunnen oefenen op woordcategorie en ouders/leerkrachten kunnen aangeven of de woorden goed of fout gelezen werden. In de tweede ronde volgen de foutief gelezen woorden dan nog een keer.