Marieke

Verslag maken met de iPad - Audio

Lijst van Marieke Simonis

Apps die gebruikers in staat stellen een product te maken waarbij audio centraal staat (podcast, radio-uitzending, interview, uitspraakoefeningen)

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Leerkracht / Docent op Scheldemond College