Marieke

Uitleg opnemen met de iPad

Lijst van Marieke Simonis

Dit zijn allemaal apps waarmee je uitleg kunt opnemen zodat dit op een later moment nog eens terug te kijken is.

Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Ronald Mesu docent Nederlands Mavo Nehalennia Kruisweg

Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Leerkracht / Docent op Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Leerkracht / Docent op Scheldemond College

Onderzoekend en ontwerpend leren: waar OGO, IPC, natuurlijk leren: onderwijsvernieuwing...

Leerkracht / Docent op Christelijke Basisschool De Kinderkring

Leerkracht PO Bovenbouw ICT-er

Leerkracht / Docent op Tiener College, Top Naeffstraat 28, 4207 MT, Gorinchem

Docent Junior College en Tiener College

Leerkracht / Docent op Marnix College Scholengemeenschap

wiskundedocent op het Marnix College